Manuál

Fotokatalytický dezinfikátor na dezinfekci vzduchu

Návod k použití a manipulaci

Děkujeme, že jste si vybrali fotokatalytickýdezinfikátor k dezinfekci vzduchu SolveAir UNI!

Všeobecný popis

Zařízení bylo navrženo s maximální péčí. Používání zařízení SolveAir UNI je mimořádně jednoduché a při nepřetržitém provozu poskytuje významnou ochranu před kapénkovou infekcí. Zařízení během provozu nevypouští škodlivé chemikálie ani ozón, a proto je jeho použití zcela bezpečné. Vy a Vaše rodina, spolupracovníci a přátelé můžete zůstat ve stejné místnosti jako je spotřebič během provozu zařízení a užívat si čistý vzduch bez patogenů.

Důležitá informace

Zařízení minimalizuje možnost vzniku infekcí. Ani při nepřetržitém používání neposkytuje stoprocentní ochranu proti jednotlivým pa-togenům. Používání zařízení v žádném případě nenahrazuje čištění povrchu a dodržování základních hygienických pravidel.

Charakteristika zařízení:

Toto balení obsahuje:

Pozor!

Vždy dbejte na bezpečné uložení zařízení!

Bezpečnostní pokyny

Během provozu

Elektrická zásuvka a síťový kabel

Uvedení do provozu a použití

Zařízení SolveAir Uni se mimořádně jednoduše nastavuje apoužívá. Při nastavování postupujte podle následujících pokynů:

 1. Odstraňte obal ze zařízení.
 2. Umístěte zařízení na požadované místo
 3. Při umísťování jednotky se ujistěte, že mezi ventilátory jednotky a stěnou a jinými předměty, které brání proudění vzduchu, je ponechaná vzdálenost nejméně 10 centimetrů. Tak se zajistí účinný provoz.
 4. Vyndejte napájecí modul z balení.
 5. Zapojte napájecí modul do zásuvky na zadní straně zařízení.
 6. Zapojte napájecí modul do síťové zásuvky.
 7. Zapněte zařízení na vypínači na zadní straně.

Zařízení SolveAir Uni lze namontovat i na stěnu. Chcete-li zařízení provozovat tímto způsobem, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Odstraňte obal ze zařízení.
 2. Vyberte vhodné místo pro montáž dle vlastního výběru. Konstrukce zařízení je možná při použití zapuštěných šroubů vhodných pro montáž do dřeva délky 4- 4,5 resp. 5 mm, spolu s vhodnými hmoždinkami.
 3. Připojte zařízení pomocí upevňovacích bodů na spodní části zařízení na určené místo na stěně.
 4. Vyndejte napájecí modul z balení.
 5. Zapojte napájecí modul do zásuvky na zadní straně zařízení.
 6. Zapojte napájecí modul do síťové zásuvky.
 7. Zapněte zařízení na vypínači na zadní straně.

Po zapnutí zařízení začne pracovat s minimálními emisemi světla a zvuku. Zařízení lze provozovat neomezeně dlouhou dobu, pokud je k dispozici dostatečné elektrické napájení.

Údržba

Výrobcem doporučená údržba zařízení SolveAir Uni je minimální a jednoduchá. Doporučuje se, abyste každý měsíc otřeli vnější povrch přístroje suchým hadříkem. Kromě toho se doporučuje vyčistit filtry ventilátoru, v závislosti na stupni znečištění. Při čištění filtru pou-žijte náhradní filtry v balení, abyste se ujistili, že do přístroje je vždy vložen suchý filtr.

Čištění filtrů ventilátoru

Při čištění filtrů ventilátoru postupujte následovně:

 1. Vypněte přístroj na vypínači na zadní straně.
 2. Odpojte (vytáhněte) napájecí modul ze zařízení.
 3. Pokud jste přístroj umístili na stůl, poličku nebo jiný povrch, položte ho tak, aby byla zadní část zařízení dobře viditelná a přístupná.
 4. Sejměte kryt ventilátoru; při odebírání krytu bude slyšet cvaknutí.
 5. Vyndejte filtry ventilátoru.
 6. Nainstalujte náhradní filtry.
 7. Namontujte zpět kryt ventilátoru.
 8. Vraťte zařízení na původní místo.
 9. Použité filtry očistěte pod tekoucí vodou a zajistěte, aby byly před opětovným použitím zcela suché.
 10. Vyčištěné, zcela vysušené filtrační vložky odložte do obalu. Použijte je při dalším čištění filtru.

Ilustrace zařízení

Během testování antibakteriálního působení zařízeníSolveAir na Katedře mikrobiologie Univerzity vSzegedu se prokázalo, že:

„Bakterie v mikroskopických kapičkách kapaliny, které se dostanou na lamely, se deaktivují aktivním osvětleným povrchem.”

Technické a fyzické údaje zařízení:

Napájecí modul: 12 VDC (11-14,4 V)/1,25 A (max. 3,2 A)
Příkon: 15 W
Rozšiřování v atmosféře: 60 m3/h
Hladina hluku: 45 dB
Čistá hmotnost: 1,6 kg
Rozměry: 200×202×88 mm

Poznámka: Jedno zařízení na nepřetržitou dezinfekci vzduchu v místnosti s prů-měrnou vnitřní výškou 2,8 m a velikostí asi 20 m2


Výrobce

Solvelectric Technologies Kft

Adresa: 6728 Szeged, Budapesti út 8.
Telefon: +36 62 542 030
Webová stránka: www.solveair.eu
Facebook: www.facebook.com/solvelectric
E-mail: info@solvelectric.hu
sales@solvelectric.hu