Manuálny

Fotokatalytický dezinfikátor nadezinfekciu vzduchu

Návod na použitie a manipuláciu

Ďakujeme, že ste si vybrali fotokatalytickýdezinfikátor na dezinfekciu vzduchu SolveAir UNI!

Všeobecný opis

Zariadenie bolo navrhnuté s maximálnou starostlivosťou. Pou-žívanie zariadenia SolveAir UNI je mimoriadne jednoduché a pri nepretržitej prevádzke poskytuje významnú ochranu pred kvapôč-kovou infekciou. Zariadenie počas prevádzky nevypúšťa škodlivé chemikálie ani ozón, a preto je jeho použitie úplne bezpečné. Vy a Vaša rodina, spolupracovníci a priatelia môžete zostať v rovnakej miestnosti ako je spotrebič, počas prevádzky zariadenia, a tešiť sa z čistého vzduchu bez patogénov.

Dôležitá informácia

Zariadenie minimalizuje možnosť vzniku infekcií. Ani pri nepretrži-tom používaní neposkytuje stopercentnú ochranu proti jednotlivým patogénom. Používanie zariadenia v žiadnom prípade nenahrádza čistenie povrchu a dodržiavanie základných hygienických pravidiel.

Charakteristika zariadenia:

Toto balenie obsahuje:

Pozor!

Vždy dbajte na bezpečné uloženie zariadenia!

Bezpečnostné pokyny

Počas prevádzky

Elektrická zásuvka a sieťový kábel

Uvedenie do prevádzky a použitie

Zariadenie SolveAir Uni sa mimoriadne jednoducho nastavuje a používa. Pri nastavovaní postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Odstráňte obal zo zariadenia.
 2. Umiestnite zariadenie na želané miesto
 3. Pri umiestňovaní jednotky sa uistite, že medzi ventilátormi jednotky a stenou a inými predmetmi, ktoré bránia prúdeniu vzduchu, je voľná vzdialenosť najmenej 10 centimetrov. Zaistí sa tým účinná prevádzka.
 4. Vyberte napájací modul z balenia.
 5. Zapojte napájací modul do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
 6. Zapojte napájací modul do sieťovej zásuvky.
 7. Zapnite zariadenie na vypínači na zadnej strane.

Zariadenie SolveAir Uni je možné namontovať aj na stenu. Akchcete zariadenie prevádzkovať týmto spôsobom, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Odstráňte obal zo zariadenia.
 2. Určite vhodné miesto na montáž podľa vlastného výberu. Konštrukcia zariadenia je možná pri použití zapustených skrutiek vhodných pre montáž do dreva dĺžky 4- 4,5 resp. 5 mm, spolu s vhodnými hmoždinkami.
 3. Pripojte zariadenie pomocou upevňovacích bodov na spodnej časti zariadenia na miesto učené miesto na stene.
 4. Vyberte napájací modul z balenia.
 5. Zapojte napájací modul do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
 6. Zapojte napájací modul do sieťovej zásuvky.
 7. Zapnite zariadenie na vypínači na zadnej strane.

Po zapnutí zariadenie začne pracovať s minimálnymi emisiami svetla a zvuku. Zariadenie sa môže prevádzkovať neobmedzene dlhú dobu, pokiaľ je k dispozícii dostatočné elektrické napájanie.

Údržba

Výrobcom odporúčaná údržba zariadenia SolveAir Uni je minimál-na a jednoduchá. Odporúča sa, aby ste každý mesiac utreli vonkajší povrch prístroja suchou handričkou. Okrem toho sa odporúča vy-čistiť filtre ventilátora, v závislosti od stupňa znečistenia. Pri čistení filtra použite náhradné filtre v balení, aby ste sa uistili, že do prístroja je vždy vložený suchý filter.

Čistenie filtrov ventilátora

Pri čistení filtrov ventilátora postupujte nasledovne:

 1. Vypnite prístroj na vypínači na zadnej strane.
 2. Odpojte (vytiahnite) napájací modul zo zariadenia.
 3. Ak ste prístroj umiestnili na stôl, poličku alebo iný povrch, položte ho tak, aby bola zadná časť zariadenia dobre viditeľná a prístupná.
 4. Snímte kryt ventilátora; pri odoberaní krytu počuť cvaknutie.
 5. Vyberte filtre ventilátora.
 6. Nainštalujte náhradné filtre.
 7. Namontujte späť kryt ventilátora.
 8. Vráťte zariadenie na svoje pôvodné miesto.
 9. Použité filtre očistite pod tečúcou vodou a zabezpečte, že pred opätovným použitím sú úplne suché.
 10. Vyčistené, úplne vysušené filtračné vložky odložte do obalu. Použite ich pri ďalšom čistení filtra.

Ilustrácia zariadenia

Počas testovania antibakteriálneho pôsobenia zariadeniaSolveAir na Katedre mikrobiológie Univerzity vSzegede sa preukázalo, že:

„Baktérie v mikroskopických kvapôčkach kvapaliny, ktoré sadostanú na lamely, sa deaktivujú aktívnym osvetleným povrchom.“

Technické a fyzické údaje zariadenia:

Napájací modul: 12 VDC (11-14,4 V)/1,25 A (max. 3,2 A)
Príkon: 15 W
Rozširovanie v atmosfére: 60 m3/h
Hladina hluku: 45 dB
Čistá hmotnosť: 1,6 kg
Rozmery: 200×202×88 mm

Poznámka: Jedno zariadenie na nepretržitú dezinfekciu vzduchu v miestnosti s priemernou vnútornou výškou 2,8m a veľkosťou asi 20m2.


Výrobca

Solvelectric Technologies Kft

Adresa: 6728 Szeged, Budapesti út 8.
Telefon: +36 62 542 030
Webovú stránku: www.solveair.eu
Facebook: www.facebook.com/solvelectric
E-mail: info@solvelectric.hu
sales@solvelectric.hu